Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til United Kingdom political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Labour

Labour’s politiske holdninger

Healthcare spørgsmål

Skal der være mere eller mindre privatisering i sundhedsvæsenet? statistik drøfte

Labour’s svar: Mindre, og alle sundhedsydelser bør nationaliseres Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Labour har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Labour’s svar: Mindre Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal private firmaer kompensere sundhedsvæsenet hvis de overstiger 5 % fortjeneste på kontrakter? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal udenlandske besøgende være nødt til at betale for akut lægehjælp under deres ophold i Storbritannien? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, akutlæge bør ikke nægtes dem, som ikke har råd Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, men kun til medicinsk brug Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, stofmisbrug bør behandles som et sundhedsproblem, ikke som noget kriminelt Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Labour’s svar: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Labour’s svar: Homoseksuelle par skal være gift i mindst 5 år, før de kan vedtage. Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og regeringen bør gøre en større indsats for at forlange diversitet på arbejdsmarkedet. Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, alt for mange mennesker er uskyldigt dømt Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Stemmeradfærdsproblemer

Vil du stemme i næste valg? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, og vi bør undgå udenlandske konflikter der ikke er en umiddelbar trussel mod vores sikkerhed Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal briterne afskaffe loven om menneskerettigheder? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, men kriminelle bør miste mange af disse rettigheder Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Labour’s svar: Forøg Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Labour’s svar: Formindsk Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Skal briterne forny deres Trident atomvåbenprogram? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skulle vores land forsvare andre NATO-lande, der opretholder lave militære forsvarsbudgetter i forhold til deres BNP? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og nægtelse af at forsvare andre NATO-lande opbygger en farlig præcedens for balancen i den globale magt Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, men ikke generelt uden risikotest Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, regeringen bør aldrig subsidiere private virksomheder Source

indvandringsspørgsmål

Bør Storbritannien udvise immigranter som anses for at fremme terrorvirksomhed? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Bør regeringen vedtage en strengere indvandringspolitik? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, og gøre processen lettere for flygtninge Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, fordi nogle britiske borgere ikke kender disse oplysninger Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Labour’s svar: Forøg Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Labour’s svar: Kun hvis de kommer lovligt og passerer alvorlige indvandringsprøver. Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og gøre det til en løn Source

Skulle regeringen retsforfølge folk, der undgår at betale skat ved at skjule penge på udenlandske bankkonti? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og fine dem fordoble det beløb, de undgik at betale Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skulle Canada forfølge gratis handelsaftaler med andre lande? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Labour’s svar: Færre Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Burde top skatte raten af indkomster over 150,000 £ forhøjes med 50 procent? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal børnepenge begrænses til maksimalt 2 børn? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Labour’s svar: Hæv Source

Skal 18-21-årige tage ubetalt samfundsarbejde for at kunne modtage understøttelse? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Burde husejere betale højere skatter for "palæer" / "hærregårde" vurderet til over 20 millioner? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Understøtter du en 32-timers arbejdsuge? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, regeringen skal intervenere for at fremskynde en genopretning Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Labour’s svar: Det afhænger af, hvordan økonomien udfører, om den hjælper eller gør ondt Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Burde lejere modtage færre fordele, hvis de bor i et boligselskab eller rådmandsbolig med flere sengeværelser end beboere? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, det vil skade vores fremstillingsvirksomheder, der er afhængige af at importere billige ressourcer til at gøre deres produkter Source

Bør realkreditinstitutterne have lov til at give Buy-to-let realkreditlån? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, juster dem årligt baseret på leveomkostninger Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, dette vil opmuntre firmaer til at flytte jobs ud af landet Source

Bør regeringen tilbyde gratis bredbånd til alle britiske hjem og virksomheder? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, kun 7% af husholdningerne i Storbritannien har adgang til bredfiber bredbånd Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Labour har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen afskaffe ikke-domicil reglen der tillader beboere at begrænse skat der betales på indtjeninger udenfor Storbritannien? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør Storbritannien afskaffe universitetsgebyrer? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal alle statslige skoler være tvunget til at følge et standardpensum? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, lærere skal undervise ud fra den enkelte elevs og områdets behov Source

Bør hver elev være nødt til at tage en GCSE-eksamen i slutningen af ellevte årgang? statistik drøfte

Labour’s svar: Uddannelsessystemet har brug for en stor ændring i, hvordan studerende vurderes. De bør opmuntres til at nå deres fulde potentiale og studere fra en tidligere alder, hvad de er interesseret i. Source

Bør man tilbyde gratis måltider til alle elever i folkeskole? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, veganske måltider af høj ernæringsmæssige standarder. Source

Vil du støtte returnering af et selektivt uddannelsessystem og genindførelse af grammatik skoler? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, fokus på at forbedre de nuværende standarder i stedet Source

Burde regeringen tillade firmaer,velgørende organisationer, forældre eller lærer at bruge det offentliges penge til at starte "gratis skoler"? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, gratis skoler leder penge væk fra eksisterende skoler Source

Bør regeringen afkriminalisere skolegang? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, og uddannelse bør ikke privatiseres Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, det er nødvendigt for at bekæmpe terrorisme Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, firmaerne bag sociale medier er politisk ladede og bør reguleres Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Bør det britiske monarki afskaffes? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal Overhuset være folkevalgt? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, nye kolleger skal vælges ved offentlig afstemning Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, i tilfælde af de fleste stoffer, men ikke alle Source

Støtter du brugen af nul timers kontrakter? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien genindføre en form for obligatorisk værnepligt? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Skal walisiske, skotske og nordirske MPer have ret til at stemme på lovforslag som kun påvirker England? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Bør ikkevoldelige narkokriminelle få obligatoriske fængselsstraffe? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, kun hvis de er anholdt for menneskehandel. Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne. Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

Skulle Overhuset afskaffes? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Labour vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg" Source

Burde England etablere en decentraliseret Parlamentet? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Støtter du brugen af ​​antisocial adfærd Orders (asbos)? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, ASBOer afholder ballademagere fra at blive kriminelle Source

Burde den walisiske forsamling gives mere decentral magt fra Parlamentet til at oprette regionale love? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

valgspørgsmål

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja Source

Skulle Canada skifte til en proportional repræsentation afstemningssystem? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Labour vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Labour har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, de burde fanges og gives en retfærdig rettergang Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, enhver borger fortjener ret til at stemme Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, men de skal yde samfundstjeneste på daglig basis Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og skaf flere flere offentlige transportmidler Source

Skulle det nationale jernbaneselskab blive privatiseret? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej, fjern privatisering og få regeringen til at køre tog og spor Source

Skal Londons undergrund betragtes som en "basisydelse" som vil udelukke alle fremtidige strejker blandt arbejdere? statistik drøfte

Labour’s svar: Nej Source

Støtter du anlæggelsen af en højhastighedsjernbane (HS2) mellem London og Birmingham? statistik drøfte

Labour’s svar: Ja, og udbrede det til Skotland Source

Conservative

Conservative’s politiske holdninger

Healthcare spørgsmål

Skal der være mere eller mindre privatisering i sundhedsvæsenet? statistik drøfte

Conservative’s svar: Mere Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Conservative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Conservative’s svar: Mere, og fjern regeringstilskud Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men lad folk bruge privat forsikring Source

Skal private firmaer kompensere sundhedsvæsenet hvis de overstiger 5 % fortjeneste på kontrakter? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal udenlandske besøgende være nødt til at betale for akut lægehjælp under deres ophold i Storbritannien? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, og øg strafferammen for ikke-voldelige narkoforbrydere Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Conservative’s svar: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Stemmeradfærdsproblemer

Vil du stemme i næste valg? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men kun hvis vi tilslutter os en international koalition Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, vi kan ikke lade ISIS kontrollere en stor irakisk by Source

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal briterne afskaffe loven om menneskerettigheder? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, erstatte det med en lov med rettigheder, der giver Storbritannien mere lovgivningsmæssig kontrol Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Conservative’s svar: Jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Conservative’s svar: Heller ikke, men militære kontrakter bør underkastes strenge og dybtgående revisioner for at reducere de voldsomme prisoverskridelser, der er blevet normale. Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal briterne forny deres Trident atomvåbenprogram? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og opgrader det nuværende program Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skulle vores land forsvare andre NATO-lande, der opretholder lave militære forsvarsbudgetter i forhold til deres BNP? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og nægtelse af at forsvare andre NATO-lande opbygger en farlig præcedens for balancen i den globale magt Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men jeg ville foretrække at afskaffe EU Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, det er en tradition, der støtter landdistrikterne Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

indvandringsspørgsmål

Bør Storbritannien udvise immigranter som anses for at fremme terrorvirksomhed? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Bør regeringen vedtage en strengere indvandringspolitik? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men gøre processen lettere for faglærte arbejdere Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, fordi nogle britiske borgere ikke kender disse oplysninger Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Conservative’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, medmindre de har begået kriminalitet Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Conservative’s svar: Kun hvis de kommer lovligt og passerer alvorlige indvandringsprøver. Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og nationaliser industrien Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og gøre det til en løn Source

Skulle regeringen retsforfølge folk, der undgår at betale skat ved at skjule penge på udenlandske bankkonti? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, behold den nuværende skattestruktur Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, skæringer i offentlige budgetter vil påvirke økonomien negativt Source

Skulle Canada forfølge gratis handelsaftaler med andre lande? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men kun hvis stærke beskyttelse for vore nationale ressourcer og arbejdstagere er vedtaget med enkelte handelsaftale Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Conservative’s svar: Mere Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, det er dobbel beskatning Source

Burde top skatte raten af indkomster over 150,000 £ forhøjes med 50 procent? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal børnepenge begrænses til maksimalt 2 børn? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, og forældrene skal være permanent bosiddende i Storbritannien for at kunne modtage Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Conservative’s svar: Oprethold, men tackle epidemien af ​​selskabsskat evasio Source

Skal 18-21-årige tage ubetalt samfundsarbejde for at kunne modtage understøttelse? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde husejere betale højere skatter for "palæer" / "hærregårde" vurderet til over 20 millioner? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, men implementér skatten til udenlandsk ejet ejendom Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Understøtter du en 32-timers arbejdsuge? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men ved hjælp af skattelettelser for alle lav-indkomst indbyggere Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Conservative’s svar: Hvis færre politikere og deres pårørende. Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Conservative’s svar: Såret Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Burde lejere modtage færre fordele, hvis de bor i et boligselskab eller rådmandsbolig med flere sengeværelser end beboere? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, det vil skade vores fremstillingsvirksomheder, der er afhængige af at importere billige ressourcer til at gøre deres produkter Source

Bør realkreditinstitutterne have lov til at give Buy-to-let realkreditlån? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, køb for at lade huslån føre til opblæste huspriser Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, juster dem årligt baseret på leveomkostninger Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ved ikke hvad dette er... Source

Bør regeringen tilbyde gratis bredbånd til alle britiske hjem og virksomheder? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, dette vil koste regeringen over £ 50 mia Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Skal regeringen afskaffe ikke-domicil reglen der tillader beboere at begrænse skat der betales på indtjeninger udenfor Storbritannien? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør Storbritannien afskaffe universitetsgebyrer? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal alle statslige skoler være tvunget til at følge et standardpensum? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør hver elev være nødt til at tage en GCSE-eksamen i slutningen af ellevte årgang? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør man tilbyde gratis måltider til alle elever i folkeskole? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Vil du støtte returnering af et selektivt uddannelsessystem og genindførelse af grammatik skoler? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde regeringen tillade firmaer,velgørende organisationer, forældre eller lærer at bruge det offentliges penge til at starte "gratis skoler"? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør regeringen afkriminalisere skolegang? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, firmaerne bag sociale medier er politisk ladede og bør reguleres Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Bør det britiske monarki afskaffes? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, men kun yde økonomisk bistand til de direkte tronarvinger Source

Skal Overhuset være folkevalgt? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, men fjerne arvelige kammerater og biskopper Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, vi bør gennemføre hårdere love om stoffer Source

Støtter du brugen af nul timers kontrakter? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja, men forbyde eksklusivbestemmelser og garantere et minimum antal timer Source

Skal Storbritannien genindføre en form for obligatorisk værnepligt? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal walisiske, skotske og nordirske MPer have ret til at stemme på lovforslag som kun påvirker England? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, kun for lovgivning, der har grænseoverskridende virkninger Source

Bør ikkevoldelige narkokriminelle få obligatoriske fængselsstraffe? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Skulle Overhuset afskaffes? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Burde England etablere en decentraliseret Parlamentet? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, og selvstyreparlamenter skal have mindre magt. Source

Støtter du brugen af ​​antisocial adfærd Orders (asbos)? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Burde den walisiske forsamling gives mere decentral magt fra Parlamentet til at oprette regionale love? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

valgspørgsmål

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, jeg ville respektere dem mere hvis de gjorde men det skal ikke være et krav Source

Skulle Canada skifte til en proportional repræsentation afstemningssystem? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Ja Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Conservative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, det er op til det land, hvor de er placeret for at gøre retfærdigheden, ikke os. Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Conservative vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Conservative’s svar: Nej, vi bør bygge flere fængsler Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skulle det nationale jernbaneselskab blive privatiseret? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Skal Londons undergrund betragtes som en "basisydelse" som vil udelukke alle fremtidige strejker blandt arbejdere? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Støtter du anlæggelsen af en højhastighedsjernbane (HS2) mellem London og Birmingham? statistik drøfte

Conservative’s svar: Ja Source

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s politiske holdninger

Healthcare spørgsmål

Skal der være mere eller mindre privatisering i sundhedsvæsenet? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Mindre Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Liberal Democrat har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Mindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, dette system garanterer sundhedspleje for alle Source

Skal private firmaer kompensere sundhedsvæsenet hvis de overstiger 5 % fortjeneste på kontrakter? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal udenlandske besøgende være nødt til at betale for akut lægehjælp under deres ophold i Storbritannien? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og legaliser, beskat og reguler marihuana i stedet for at kriminalisere det Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, stofmisbrug bør behandles som et sundhedsproblem, ikke som noget kriminelt Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Vi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter. Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, regeringen skal ikke kræve kønsforhold. Men det ville være en mulighed, et skatteincitament måske, at bus lettere kan benytte sig af. Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Stemmeradfærdsproblemer

Vil du stemme i næste valg? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, men kun hvis vi tilslutter os en international koalition Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal briterne afskaffe loven om menneskerettigheder? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Er arbejdsløshedsstatistikken virkelig så slemt? Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Forøg Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal briterne forny deres Trident atomvåbenprogram? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skulle vores land forsvare andre NATO-lande, der opretholder lave militære forsvarsbudgetter i forhold til deres BNP? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og nægtelse af at forsvare andre NATO-lande opbygger en farlig præcedens for balancen i den globale magt Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer. Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, så længe skatteindtægterne til sidst vil overstige skatteincitamenterne Source

indvandringsspørgsmål

Bør Storbritannien udvise immigranter som anses for at fremme terrorvirksomhed? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, definitionen på terrorisme er for bred. Source

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, og vi bør øge mængden af indvandrere, som vi i øjeblikket lader komme ind i landet Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bør regeringen vedtage en strengere indvandringspolitik? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, og gøre processen lettere for flygtninge Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi bør tage positivt imod de forskelligheder, som immigranter tilfører vores land. Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, de fleste borgere kan ikke engang bestå en statsborgerskabsprøve Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og gøre det til en løn Source

Skulle regeringen retsforfølge folk, der undgår at betale skat ved at skjule penge på udenlandske bankkonti? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og fine dem fordoble det beløb, de undgik at betale Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, skæringer i offentlige budgetter vil påvirke økonomien negativt Source

Skulle Canada forfølge gratis handelsaftaler med andre lande? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Færre, og forsikringsfordele går til dem der har mest brug for dem Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, reformen så skatteprocenten er baseret på det væld af modtageren i stedet for den afdøde Source

Burde top skatte raten af indkomster over 150,000 £ forhøjes med 50 procent? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal børnepenge begrænses til maksimalt 2 børn? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, men erstat med borgerløn Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Hæv Source

Skal 18-21-årige tage ubetalt samfundsarbejde for at kunne modtage understøttelse? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Burde husejere betale højere skatter for "palæer" / "hærregårde" vurderet til over 20 millioner? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, dette vil hjælpe med at reducere økonomisk ulighed i Storbritannien Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og sænk loftet til 20% Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Understøtter du en 32-timers arbejdsuge? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, men i form af et større budget til infrastruktur Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Hjælp, i teorien, men er for nylig blevet korrupt og skal have deres beføjelser begrænset Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Burde lejere modtage færre fordele, hvis de bor i et boligselskab eller rådmandsbolig med flere sengeværelser end beboere? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, det vil skade vores fremstillingsvirksomheder, der er afhængige af at importere billige ressourcer til at gøre deres produkter Source

Bør realkreditinstitutterne have lov til at give Buy-to-let realkreditlån? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, køb for at lade huslån føre til opblæste huspriser Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, juster dem årligt baseret på leveomkostninger Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, jeg går ind for fri handel, men går ikke ind for denne aftale Source

Bør regeringen tilbyde gratis bredbånd til alle britiske hjem og virksomheder? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, kun 7% af husholdningerne i Storbritannien har adgang til bredfiber bredbånd Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Liberal Democrat har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen afskaffe ikke-domicil reglen der tillader beboere at begrænse skat der betales på indtjeninger udenfor Storbritannien? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør Storbritannien afskaffe universitetsgebyrer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, men de skal reduceres Source

Skal alle statslige skoler være tvunget til at følge et standardpensum? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, lærere skal undervise ud fra den enkelte elevs og områdets behov Source

Bør hver elev være nødt til at tage en GCSE-eksamen i slutningen af ellevte årgang? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, erhvervsmæssige færdigheder eller færdigheder baseret på kvalifikationer, skal også være tilgængelige. Source

Bør man tilbyde gratis måltider til alle elever i folkeskole? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Vil du støtte returnering af et selektivt uddannelsessystem og genindførelse af grammatik skoler? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, fokus på at forbedre de nuværende standarder i stedet Source

Burde regeringen tillade firmaer,velgørende organisationer, forældre eller lærer at bruge det offentliges penge til at starte "gratis skoler"? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, gratis skoler leder penge væk fra eksisterende skoler Source

Bør regeringen afkriminalisere skolegang? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi bør fokusere på at forbedre vores offentlige skoler og øge lærerlønnen i stedet Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Bør det britiske monarki afskaffes? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal Overhuset være folkevalgt? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nedlæg Overhuset Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og med tilbagevirkende kraft reducere strafferne for dem der allerede sidder i fængsel Source

Støtter du brugen af nul timers kontrakter? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal Storbritannien genindføre en form for obligatorisk værnepligt? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal walisiske, skotske og nordirske MPer have ret til at stemme på lovforslag som kun påvirker England? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bør ikkevoldelige narkokriminelle få obligatoriske fængselsstraffe? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, kun hvis de er anholdt for menneskehandel. Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Skulle Overhuset afskaffes? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Burde England etablere en decentraliseret Parlamentet? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og mere magt skal gives til regionale regeringer Source

Støtter du brugen af ​​antisocial adfærd Orders (asbos)? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Burde den walisiske forsamling gives mere decentral magt fra Parlamentet til at oprette regionale love? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, forudsat England gives den samme Source

valgspørgsmål

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skulle Canada skifte til en proportional repræsentation afstemningssystem? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Liberal Democrat vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Liberal Democrat har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, de burde fanges og gives en retfærdig rettergang Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, men eliminere kontraktlige belægningskvoter Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Du kan straffe på en anden måde, fx underarbejde Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger Source

Skulle det nationale jernbaneselskab blive privatiseret? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej, fjern privatisering og få regeringen til at køre tog og spor Source

Skal Londons undergrund betragtes som en "basisydelse" som vil udelukke alle fremtidige strejker blandt arbejdere? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Støtter du anlæggelsen af en højhastighedsjernbane (HS2) mellem London og Birmingham? statistik drøfte

Liberal Democrat’s svar: Ja, og udbrede det til Skotland Source

Green

Green’s politiske holdninger

Healthcare spørgsmål

Skal der være mere eller mindre privatisering i sundhedsvæsenet? statistik drøfte

Green’s svar: Mindre, og alle sundhedsydelser bør nationaliseres Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

Green har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Green’s svar: Mindre, og ingen dele af sundhedsindustrien skal privatiseres Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, dette system garanterer sundhedspleje for alle Source

Skal private firmaer kompensere sundhedsvæsenet hvis de overstiger 5 % fortjeneste på kontrakter? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal udenlandske besøgende være nødt til at betale for akut lægehjælp under deres ophold i Storbritannien? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, akutlæge bør ikke nægtes dem, som ikke har råd Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og legaliser, beskat og reguler marihuana i stedet for at kriminalisere det Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, stofmisbrug bør behandles som et sundhedsproblem, ikke som noget kriminelt Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Green’s svar: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, alt for mange mennesker er uskyldigt dømt Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, vi bør respektere alle kulturelle traditioner Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Stemmeradfærdsproblemer

Vil du stemme i næste valg? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal briterne afskaffe loven om menneskerettigheder? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, men kriminelle bør miste mange af disse rettigheder Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Green’s svar: Ikke ændre mængden, men giv ikke til lande, der har aktive rumprogrammer og atomvåben. Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Green’s svar: Formindsk Source

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal briterne forny deres Trident atomvåbenprogram? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og Storbritannien bør tilskynde alle lande til at afvikle deres atomprogrammer våben Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal USA trække alle militære tropper ud af Afghanistan? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle vores land forsvare andre NATO-lande, der opretholder lave militære forsvarsbudgetter i forhold til deres BNP? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og vi bør trække os ud af NATO Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du udøvelsen af ​​jagtrev med hunde? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, men straffe dem for at flytte job ud af landet Source

indvandringsspørgsmål

Bør Storbritannien udvise immigranter som anses for at fremme terrorvirksomhed? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, Udlændinge burde have de samme ytringsfrihed som borgere Source

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør regeringen vedtage en strengere indvandringspolitik? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, den nuværende politik er tilstrækkelig Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Green’s svar: Øg, vores økonomi afhænger af at virksomheder ansætter medarbejderne med de bedste kompetencer til dem laveste pris Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme Source

økonomiske spørgsmål

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, hæve det til £ 10 for en time i 2020 Source

Skulle regeringen retsforfølge folk, der undgår at betale skat ved at skjule penge på udenlandske bankkonti? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og fine dem fordoble det beløb, de undgik at betale Source

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Green’s svar: Sænk indkomstskat og fjern alle eksisterende skattemæssige smuthuller for store selskaber Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skulle Canada forfølge gratis handelsaftaler med andre lande? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Green’s svar: Færre Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Burde top skatte raten af indkomster over 150,000 £ forhøjes med 50 procent? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal børnepenge begrænses til maksimalt 2 børn? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, men erstat med borgerløn Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og luk eksisterende smuthuller tillader selskaber at flytte overskud til udlandet Source

Skal 18-21-årige tage ubetalt samfundsarbejde for at kunne modtage understøttelse? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Burde husejere betale højere skatter for "palæer" / "hærregårde" vurderet til over 20 millioner? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, dette vil hjælpe med at reducere økonomisk ulighed i Storbritannien Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, alle bør modtage en indkomst, for at dække deres basale nødvendigheder, herunder mad og hjem Source

Understøtter du en 32-timers arbejdsuge? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Green’s svar: Hjælp, i teorien, men er for nylig blevet korrupt og skal have deres beføjelser begrænset Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og drastisk forøge skatter og importafgifter til udliciterende virksomheder Source

Burde lejere modtage færre fordele, hvis de bor i et boligselskab eller rådmandsbolig med flere sengeværelser end beboere? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere Source

Bør realkreditinstitutterne have lov til at give Buy-to-let realkreditlån? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, køb for at lade huslån føre til opblæste huspriser Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, juster dem årligt baseret på leveomkostninger Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør regeringen tilbyde gratis bredbånd til alle britiske hjem og virksomheder? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, kun 7% af husholdningerne i Storbritannien har adgang til bredfiber bredbånd Source

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession? statistik drøfte

Green har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen afskaffe ikke-domicil reglen der tillader beboere at begrænse skat der betales på indtjeninger udenfor Storbritannien? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

uddannelsesspørgsmål

Bør Storbritannien afskaffe universitetsgebyrer? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal alle statslige skoler være tvunget til at følge et standardpensum? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, lærere skal undervise ud fra den enkelte elevs og områdets behov Source

Bør hver elev være nødt til at tage en GCSE-eksamen i slutningen af ellevte årgang? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, erhvervsmæssige færdigheder eller færdigheder baseret på kvalifikationer, skal også være tilgængelige. Source

Bør man tilbyde gratis måltider til alle elever i folkeskole? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Vil du støtte returnering af et selektivt uddannelsessystem og genindførelse af grammatik skoler? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, fokus på at forbedre de nuværende standarder i stedet Source

Burde regeringen tillade firmaer,velgørende organisationer, forældre eller lærer at bruge det offentliges penge til at starte "gratis skoler"? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør regeringen afkriminalisere skolegang? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Støtter du charterskoler? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og uddannelse bør ikke privatiseres Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, det ville øge risikoen for utilsigtede skyderier Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, firmaerne bag sociale medier er politisk ladede og bør reguleres Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør det britiske monarki afskaffes? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men efterhånden udfases over tid Source

Skal Overhuset være folkevalgt? statistik drøfte

Green’s svar: Nedlæg Overhuset Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Støtter du brugen af nul timers kontrakter? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien genindføre en form for obligatorisk værnepligt? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Skal walisiske, skotske og nordirske MPer have ret til at stemme på lovforslag som kun påvirker England? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør ikkevoldelige narkokriminelle få obligatoriske fængselsstraffe? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skulle Overhuset afskaffes? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Burde der være fastsatte grænser for den tid som medlemmer af kongressen kan sidde? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Burde England etablere en decentraliseret Parlamentet? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, og selvstyreparlamenter skal have mindre magt. Source

Støtter du brugen af ​​antisocial adfærd Orders (asbos)? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Burde den walisiske forsamling gives mere decentral magt fra Parlamentet til at oprette regionale love? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, skal den walisiske forsamling får beføjelser svarende til dem af det skotske parlament Source

valgspørgsmål

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Green vælgerne: Ja Source

Skulle Canada skifte til en proportional repræsentation afstemningssystem? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, men begræns mængden de kan donere Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Green har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, de burde fanges og gives en retfærdig rettergang Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Green vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Green’s svar: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Green’s svar: Ja, og skaf flere flere offentlige transportmidler Source

Skulle det nationale jernbaneselskab blive privatiseret? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, fjern privatisering og få regeringen til at køre tog og spor Source

Skal Londons undergrund betragtes som en "basisydelse" som vil udelukke alle fremtidige strejker blandt arbejdere? statistik drøfte

Green’s svar: Nej Source

Støtter du anlæggelsen af en højhastighedsjernbane (HS2) mellem London og Birmingham? statistik drøfte

Green’s svar: Nej, vi bør forbedre eksisterende jernbaner i stedet Source

UKIP

UKIP’s politiske holdninger

Healthcare spørgsmål

Skal der være mere eller mindre privatisering i sundhedsvæsenet? statistik drøfte

UKIP’s svar: Mindre, og alle sundhedsydelser bør nationaliseres Source

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja, men forøg kun finansieringen af personlig pleje i stedet for at subsidiere lægemiddelvirksomheder Source

Bør regeringen håndhæve en "ophold-hjemme-ordre" for at bekæmpe coronavirus? statistik drøfte

UKIP har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

UKIP’s svar: Mindre, og ingen dele af sundhedsindustrien skal privatiseres Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Skal private firmaer kompensere sundhedsvæsenet hvis de overstiger 5 % fortjeneste på kontrakter? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja, men jeg vil hellere eliminere enhver privatisering af NHS Source

Skal udenlandske besøgende være nødt til at betale for akut lægehjælp under deres ophold i Storbritannien? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej, og øg strafferammen for ikke-voldelige narkoforbrydere Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej, dette ville fremme brugen af stoffer og reducere bevillingen til rehabilitationscentre Source

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

UKIP’s svar: For valg Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

UKIP vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja, men kun for rædselsfulde forbrydelser med ubestridelige beviser Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

UKIP vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Stemmeradfærdsproblemer

Vil du stemme i næste valg? statistik drøfte

UKIP vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej, og vi bør undgå udenlandske konflikter der ikke er en umiddelbar trussel mod vores sikkerhed Source

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej Source

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja Source

Skal briterne afskaffe loven om menneskerettigheder? statistik drøfte

UKIP’s svar: Ja, erstatte det med en lov med rettigheder, der giver Storbritannien mere lovgivningsmæssig kontrol Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik Source

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

UKIP’s svar: Nej Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

UKIP’s svar: Gør mindre, og vi bør ikke give udenlandsk bistand til nogle lande Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter?