Ερωτηματολόγιο  |  Δημοσκοπήσεις  |  Κόμματα  | 
Απάντηση ΑυτόAnswer this

Πιο Δημοφιλή Θέματα

Δείτε πώς οι ψηφοφόροι πλαισιώσουν σε άλλα δημοφιλή πολιτικά θέματα...

Θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξήσει ή να μειώσει το φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις;

Αποτελέσματα from Conservatives

Τελευταία απάντηση Πριν από 2 ημέρες

Αποτελέσματα δημοσκόπησης Φόρος Εταιρειών για την Συντηρητικοί

Αύξηση

8,233 ψήφοι

34%

Μείωση

8,993 ψήφοι

38%

Κατανομή των απαντήσεων που υποβλήθηκαν από Συντηρητικών.

2 Ανυψώστε τις απαντήσεις
3 Κάτω απαντήσεις
2 αλληλεπικαλυπτόμενες απαντήσεις

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το σύνολο των ψήφων που υπέβαλαν οι επισκέπτες από την Dec 6, 2013 . Για χρήστες που απαντούν περισσότερες από μία φορές (ναι γνωρίζουμε), μόνο η πιο πρόσφατη απάντησή τους υπολογίζεται στα συνολικά αποτελέσματα. Τα συνολικά ποσοστά ενδέχεται να μην ανέρχονται σε ακριβώς 100%, καθώς επιτρέπουμε στους χρήστες να υποβάλλουν θέσεις "γκρίζας περιοχής" που μπορεί να μην ταξινομηθούν σε θέσεις ναι / όχι.

Επιλέξτε μια δημογραφική φίλτρο

Περιοχή

Πόλη

Κόμμα

Ιδεολογία

Δικτυακός τόπος

Αύξηση Μείωση Σπουδαιότητα

Τα δεδομένα που βασίζονται σε 30-ημερών κινητός μέσος όρος για να μειώσει την ημερήσια διακύμανση από πηγές κυκλοφορίας. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο 100% ακριβώς όπως θα επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν τις θέσεις «γκρίζα ζώνη» που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε ΝΑΙ / ΟΧΙ θέσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με Φορολογίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια εταιρεία ως φορολογικός κάτοικος εάν είναι οργανωμένη ως ανώνυμη εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου ή ελέγχει και διαχειρίζεται, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα παγκόσμιου συστήματος για ένα εδαφικό σύστημα και του μειωμένου συντελεστή εταιρικού φόρου του 21 τοις εκατό. Οι ΗΠΑ σήμερα φορολογεί επιχειρήσεις στο 39%, η Γαλλία με 33% και η Γερμανία με 45%.  Δείτε τις πρόσφατες ειδήσεις φόροι εταιρειών

Συζητήστε αυτό το θέμα...

Ελληνικά