Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 

Snabbguide till United Kingdom political parties

Fullständig förteckning över political parties politiska ställningstaganden

Labour

Labour’s politiska ställningstaganden

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör det vara mer eller mindre privatisering av NHS? stats diskutera

Labour’s svar: Mindre och nationalisera alla hälsovårdstjänster Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus? stats diskutera

Labour har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Labour’s svar: Mindre Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Om privata företag ersätta NHS om de överstiger 5% vinst på kontrakt? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Om utländska besökare måste betala för akut medicinsk behandling under sin vistelse i Storbritannien? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, bör akutvård inte nekas dem har inte råd Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, men bara för medicinskt bruk Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, narkotikamissbruk bör ses som ett hälsoproblem, inte som kriminalitet Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Labour’s svar: För abort Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Labour’s svar: Gay par ska gifta i minst 5 år innan de kan anta. Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och regeringen borde göra mer för att kräva mångfald på arbetsplatser Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, för många oskyldiga döms Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, att hindra kvinnor från att utföra stridsuppgifter är diskriminerande Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Voter Beteende problem

Kommer du att rösta i nästa val? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, och vi bör undvika utlandskonflikter som inte är ett direkt hot mot vår säkerhet Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om Storbritannien avskaffa lagen om mänskliga rättigheter? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, men brottslingar bör förlora många av dessa rättigheter Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Labour’s svar: Öka Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Labour’s svar: Minska Source

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Om den brittiska förnya sitt Trident kärnvapenprogram? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Ska USA dra alla militära trupper ut ur Afghanistan? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Skulle vårt land försvara andra Nato-länder som upprätthåller låga militära försvarsbudgetarna i förhållande till sin BNP? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och att vägra att försvara andra NATO-länder skapar ett farligt prejudikat för den globala maktbalansen Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Stöder du med att jaga rävar med hundar? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, men inte generellt utan att riskprövas Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, regeringen bör aldrig subventionera privata företag Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Om den brittiska utvisa invandrare som anses vara att främja terrorism? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om regeringen anta en striktare invandringspolitik? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, och göra processen enklare för flyktingar Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, eftersom några brittiska medborgare inte känner till den informationen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Labour’s svar: Öka Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Labour’s svar: Endast om de kommer lagligt och passerar svåra invandringstest. Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, de är nödvändiga för att skydda andra barn som är för unga för att vaccineras Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

ekonomiska frågor

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och gör den till en lön man kan leva på Source

Om regeringen åtala människor som undviker att betala skatt genom att gömma pengar i utländska bankkonton? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och bötfälla dem dubbelt så mycket de undvek att betala Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Skulle Kanada bedriva frihandels erbjudanden med andra länder? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Labour’s svar: Färre Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om den övre skattesats på inkomster över 150.000 £ höjas till 50 procent? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör barnbidrag begränsas till högst två barn? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Labour’s svar: Öka Source

Om 18-21 åringar ta oavlönat samhällsarbete i syfte att ansöka om förmåner? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om husägare betala högre skatt på "herrgårdar" värderas över £ 2m? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Stödjer du en 32-timmars arbetsvecka? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, regeringen ska ingripa för att skynda på en återhämtning Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Labour’s svar: Det beror på hur ekonomin utförs om det hjälper eller gör ont Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Om hyresgästerna få mindre fördelar om de bor i en bostadsrättsförening eller råd fastighet med fler sovrum än passagerare? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, detta skulle skada vår tillväxtindustri som är beroende av att kunna importera billiga råvaror för att kunna tillverka sina produkter Source

Bör hypotekslån långivare ges möjlighet att buy-to-let bolån? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, justera dem årligen efter levnadsomkostnaderna Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, det ger företag incitament att flytta jobb ut ur landet Source

Bör regeringen tillhandahålla gratis bredband till alla brittiska hem och företag? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, bara 7% av hushållen i Storbritannien har tillgång till bredband med fiberfiber Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

Labour har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen avskaffa icke-hemvist regel som gör det möjligt för invånarna att begränsa den skatt som betalats på resultatet utanför Storbritannien? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Om den brittiska avskaffa universitetets studieavgifter? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Om alla statliga skolor vara skyldiga att följa en standard läroplan? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, lärare ska undervisa till behoven hos varje elev och region Source

Om varje student att krävas för att ta en GCSE examen i slutet av året Eleven? stats diskutera

Labour’s svar: Utbildningssystemet behöver en stor förändring i hur studenter bedöms. De bör uppmuntras att nå sin fulla potential och studera från tidigare ålder vad de är intresserade av. Source

Bör fria måltider erbjudas alla lågstadieelever? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, vegan måltider av hög näringsrika normer. Source

Vill du stödja återlämnande av ett selektivt utbildningssystem och återinförandet av läroverk? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, fokusera på att förbättra gällande normer i stället Source

Om regeringen tillåter företag, välgörenhetsorganisationer, föräldrar eller lärare att använda offentliga medel för att starta "friskolor"? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, friskolor avleda pengar från befintliga skolor Source

Bör regeringen avkriminalisera skolförmågan? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, och utbildning borde inte privatiseras Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, det är nödvändigt för att bekämpa terrorism Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, sociala medieföretag är politiskt partiska och behöver regleras Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Om den brittiska monarkin avskaffas? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om House of Lords vara en helt valt organ? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, nya kamrater bör väljas genom offentlig omröstning Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, för de flesta men inte all narkotika Source

Vill du stödja användningen av noll timmars kontrakt? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om Storbritannien återinföra en form av obligatorisk värnplikt? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om Welsh, skotsk och Nordirland parlamentsledamöter ha rätt att rösta om lagstiftning som endast påverkar England? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Om ickevåldsnarkotikabrottslingar ges obligatoriska fängelsestraff? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, bara om de greps för människohandel Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, detta skulle ge dem möjlighet att ta bort konkurrens, skapa brist på konstgjord väg och öka priser Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

Om överhuset avskaffas? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Labour Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, vi har redan tidsgränser som kallas "val" Source

Om England upprätta en decentraliserad parlamentet? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Vill du stödja användningen av antisocialt beteende Order (ASBOs)? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, ASBOs avskräcka bråkmakare från att bli brottslingar Source

Om den walesiska församling beviljas mer decentraliserad makt från parlamentet för att skapa regionala lagar? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

valfrågor

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, och godkänn inte heller politiker som är under utredning för brottslighet Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Labour’s svar: Ja Source

Skulle Canada byta till en proportionell representation omröstningssystem? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Labour Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Labour har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, jag tror inte på dödsstraff Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, privata fängelser kommer att offra kvaliteten på vård och rehabiliteringstjänster för vinst Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, varje medborgare förtjänar rätten att få rösta Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, men de måste utföra daglig samhällstjänst Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och tillhandahålla mer gratis kollektivtrafik Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Labour’s svar: Nej, eliminera någon privatisering och låt regeringen driva tågen och spåren Source

Om Londons tunnelbana betraktas som en "viktig tjänst", som skulle förbjuda alla framtida arbetstagare strejker? stats diskutera

Labour’s svar: Nej Source

Vill du stödja byggandet av en höghastighetsjärnvägen (HS2) som förbinder London till Birmingham? stats diskutera

Labour’s svar: Ja, och utvidga det till Skottland Source

Conservative

Conservative’s politiska ställningstaganden

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör det vara mer eller mindre privatisering av NHS? stats diskutera

Conservative’s svar: Fler Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service Source

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus? stats diskutera

Conservative har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Conservative’s svar: Mer, och avskaffa statliga subventioner Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men låta folk använda privata försäkringar Source

Om privata företag ersätta NHS om de överstiger 5% vinst på kontrakt? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om utländska besökare måste betala för akut medicinsk behandling under sin vistelse i Storbritannien? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Conservative’s svar: För abort Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Voter Beteende problem

Kommer du att rösta i nästa val? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men bara om vi går med i en internationell koalition Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, vi kan inte låta IS kontrollera en stor stad i Irak Source

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om Storbritannien avskaffa lagen om mänskliga rättigheter? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, ersätta den med en räkning av rätter som ger den brittiska mer lagstiftnings kontroll Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Conservative’s svar: Jag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Conservative’s svar: Varken, men militära kontrakt bör utsättas för strikta och djupgående revisioner för att minska de överskridande kostnadsöverskridanden som har blivit normala. Source

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om den brittiska förnya sitt Trident kärnvapenprogram? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och uppgradera det nuvarande programmet Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska USA dra alla militära trupper ut ur Afghanistan? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Skulle vårt land försvara andra Nato-länder som upprätthåller låga militära försvarsbudgetarna i förhållande till sin BNP? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och att vägra att försvara andra NATO-länder skapar ett farligt prejudikat för den globala maktbalansen Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men jag skulle föredra att avskaffa den europeiska unionen Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Stöder du med att jaga rävar med hundar? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, det här är en tradition som stöder landsbygdssamhällen Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Om den brittiska utvisa invandrare som anses vara att främja terrorism? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om regeringen anta en striktare invandringspolitik? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men gör processen enklare för yrkesarbetare Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, eftersom några brittiska medborgare inte känner till den informationen Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Conservative’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, om de inte har begått ett brott Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Conservative’s svar: Endast om de kommer lagligt och passerar svåra invandringstest. Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, de är nödvändiga för att skydda andra barn som är för unga för att vaccineras Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och förstatliga den industrin Source

ekonomiska frågor

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och gör den till en lön man kan leva på Source

Om regeringen åtala människor som undviker att betala skatt genom att gömma pengar i utländska bankkonton? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, behåll nuvarande skattestruktur Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt Source

Skulle Kanada bedriva frihandels erbjudanden med andra länder? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men bara om starka skydd för våra nationella resurser och arbetstagare antagits med varje handelsavtal Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Conservative’s svar: Fler Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, det är dubbelbeskattning Source

Om den övre skattesats på inkomster över 150.000 £ höjas till 50 procent? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Bör barnbidrag begränsas till högst två barn? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, och föräldrar måste vara stadigvarande bosatta i Storbritannien i syfte att krav Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Conservative’s svar: Bibehålla men ta itu med epidemin för företagsskatt evasio Source

Om 18-21 åringar ta oavlönat samhällsarbete i syfte att ansöka om förmåner? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om husägare betala högre skatt på "herrgårdar" värderas över £ 2m? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, men genomför skatten på utlandsägda egendom Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Stödjer du en 32-timmars arbetsvecka? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men i form av skattelättnader för låginkomsttagare Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Conservative’s svar: Om mindre politiker och deras anhöriga. Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Conservative’s svar: Skadar Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Om hyresgästerna få mindre fördelar om de bor i en bostadsrättsförening eller råd fastighet med fler sovrum än passagerare? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, detta skulle skada vår tillväxtindustri som är beroende av att kunna importera billiga råvaror för att kunna tillverka sina produkter Source

Bör hypotekslån långivare ges möjlighet att buy-to-let bolån? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, köp låta inteckningar leda till uppblåsta bostadspriserna Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, justera dem årligen efter levnadsomkostnaderna Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Conservative’s svar: Vet inte vad detta är... Source

Bör regeringen tillhandahålla gratis bredband till alla brittiska hem och företag? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, detta kommer att kosta regeringen över 50 miljarder pund Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Om regeringen avskaffa icke-hemvist regel som gör det möjligt för invånarna att begränsa den skatt som betalats på resultatet utanför Storbritannien? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Om den brittiska avskaffa universitetets studieavgifter? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om alla statliga skolor vara skyldiga att följa en standard läroplan? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om varje student att krävas för att ta en GCSE examen i slutet av året Eleven? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör fria måltider erbjudas alla lågstadieelever? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Vill du stödja återlämnande av ett selektivt utbildningssystem och återinförandet av läroverk? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om regeringen tillåter företag, välgörenhetsorganisationer, föräldrar eller lärare att använda offentliga medel för att starta "friskolor"? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör regeringen avkriminalisera skolförmågan? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, sociala medieföretag är politiskt partiska och behöver regleras Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Om den brittiska monarkin avskaffas? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, men bara ge ekonomiskt stöd till omedelbara arvtagare till tronen Source

Om House of Lords vara en helt valt organ? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, men ta bort ärftliga kamrater och biskopar Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, vi borde ha hårdare lagar mot droger Source

Vill du stödja användningen av noll timmars kontrakt? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja, men förbjuda exklusivitetsklausuler och garantera ett minsta antal timmar Source

Om Storbritannien återinföra en form av obligatorisk värnplikt? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om Welsh, skotsk och Nordirland parlamentsledamöter ha rätt att rösta om lagstiftning som endast påverkar England? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, bara för lagstiftning som har gränsöverskridande konsekvenser Source

Om ickevåldsnarkotikabrottslingar ges obligatoriska fängelsestraff? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Om överhuset avskaffas? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Om England upprätta en decentraliserad parlamentet? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, och decentraliserade parlament eller församlingar bör få mindre makt Source

Vill du stödja användningen av antisocialt beteende Order (ASBOs)? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Om den walesiska församling beviljas mer decentraliserad makt från parlamentet för att skapa regionala lagar? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

valfrågor

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, endast rättsliga medborgare borde få rösta Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, jag skulle respektera dem mer om de gjorde det men det borde inte vara ett krav att de ska göra det Source

Skulle Canada byta till en proportionell representation omröstningssystem? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Conservative Röster: Ja Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Conservative har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, det är upp till landet där de befinner sig för att göra rättvisan, inte oss. Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Conservative Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Conservative’s svar: Nej, vi borde bygga fler fängelser Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Om Londons tunnelbana betraktas som en "viktig tjänst", som skulle förbjuda alla framtida arbetstagare strejker? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Vill du stödja byggandet av en höghastighetsjärnvägen (HS2) som förbinder London till Birmingham? stats diskutera

Conservative’s svar: Ja Source

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s politiska ställningstaganden

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör det vara mer eller mindre privatisering av NHS? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Mindre Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, vårt system för psykiatrisk vård behöver ökad finansiering för att kunna ge högre kvalitet i omvårdnad och service Source

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus? stats diskutera

Liberal Democrat har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Mindre, och förse sjukvården med mer statliga medel Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, det här systemet garanterar sjukvård för alla Source

Om privata företag ersätta NHS om de överstiger 5% vinst på kontrakt? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Om utländska besökare måste betala för akut medicinsk behandling under sin vistelse i Storbritannien? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och legalisera, beskatta och reglera marijuana istället för att kriminalisera det Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, narkotikamissbruk bör ses som ett hälsoproblem, inte som kriminalitet Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Abort ska vara tillåtet och tillgång till preventivmedel, sexualundervisning samt utökad socialtjänst bidrar till att minska antalet aborter Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, regeringen bör inte kräva könsförhållanden. Detta skulle dock vara ett alternativ, en skatteincitament kanske, som busslättnaderna kan utnyttja. Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Voter Beteende problem

Kommer du att rösta i nästa val? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, men bara om vi går med i en internationell koalition Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om Storbritannien avskaffa lagen om mänskliga rättigheter? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Är arbetslöshetsstatistiken verkligen så illa? Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Jag är nöjd med den nuvarande utgiftsnivån Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Öka Source

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om den brittiska förnya sitt Trident kärnvapenprogram? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Ska USA dra alla militära trupper ut ur Afghanistan? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Skulle vårt land försvara andra Nato-länder som upprätthåller låga militära försvarsbudgetarna i förhållande till sin BNP? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och att vägra att försvara andra NATO-länder skapar ett farligt prejudikat för den globala maktbalansen Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Stöder du med att jaga rävar med hundar? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, men kräv märkning av mat som är genmodifierad Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, så länge skatteintäkterna så småningom överstiger skatteincitamenten Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Om den brittiska utvisa invandrare som anses vara att främja terrorism? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, det är alltför bred definition av terrorism Source

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, och vi borde öka antalet immigranter som vi för närvarande tillåter in i landet Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om regeringen anta en striktare invandringspolitik? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, och göra processen enklare för flyktingar Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi ska omfamna den mångfald som invandrarna skänker till vårt land Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, inte ens de flesta medborgare skulle bli godkända på ett medborgarskapstest Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, de är nödvändiga för att skydda andra barn som är för unga för att vaccineras Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

ekonomiska frågor

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och gör den till en lön man kan leva på Source

Om regeringen åtala människor som undviker att betala skatt genom att gömma pengar i utländska bankkonton? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och bötfälla dem dubbelt så mycket de undvek att betala Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, nedskärningar i allmänna utgifter kommer att påverka ekonomin negativt Source

Skulle Kanada bedriva frihandels erbjudanden med andra länder? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Färre, och garantera förmåner åt dem som behöver dem som mest Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, men ändra skattesatsen till att bero på mottagarens välstånd istället för den avlidnes Source

Om den övre skattesats på inkomster över 150.000 £ höjas till 50 procent? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör barnbidrag begränsas till högst två barn? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, men ersätt med ett Citizens inkomst Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Öka Source

Om 18-21 åringar ta oavlönat samhällsarbete i syfte att ansöka om förmåner? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om husägare betala högre skatt på "herrgårdar" värderas över £ 2m? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, det kommer att bidra till att minska rikedom ojämlikhet i Storbritannien Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och sänk begränsningen till 20 % Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Stödjer du en 32-timmars arbetsvecka? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, men i form av ökade anslag till infrastruktur Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: De hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om hyresgästerna få mindre fördelar om de bor i en bostadsrättsförening eller råd fastighet med fler sovrum än passagerare? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, detta skulle skada vår tillväxtindustri som är beroende av att kunna importera billiga råvaror för att kunna tillverka sina produkter Source

Bör hypotekslån långivare ges möjlighet att buy-to-let bolån? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, köp låta inteckningar leda till uppblåsta bostadspriserna Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, justera dem årligen efter levnadsomkostnaderna Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, jag är för frihandel med jag stöder inte det här avtalet Source

Bör regeringen tillhandahålla gratis bredband till alla brittiska hem och företag? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, bara 7% av hushållen i Storbritannien har tillgång till bredband med fiberfiber Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

Liberal Democrat har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen avskaffa icke-hemvist regel som gör det möjligt för invånarna att begränsa den skatt som betalats på resultatet utanför Storbritannien? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Om den brittiska avskaffa universitetets studieavgifter? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, men de bör sänkas Source

Om alla statliga skolor vara skyldiga att följa en standard läroplan? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, lärare ska undervisa till behoven hos varje elev och region Source

Om varje student att krävas för att ta en GCSE examen i slutet av året Eleven? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, bör yrkes eller skicklighet examina också vara tillgängliga Source

Bör fria måltider erbjudas alla lågstadieelever? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Vill du stödja återlämnande av ett selektivt utbildningssystem och återinförandet av läroverk? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, fokusera på att förbättra gällande normer i stället Source

Om regeringen tillåter företag, välgörenhetsorganisationer, föräldrar eller lärare att använda offentliga medel för att starta "friskolor"? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, friskolor avleda pengar från befintliga skolor Source

Bör regeringen avkriminalisera skolförmågan? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, vi borde fokusera på att förbättra våra kommunala skolor och att höja lärarlönerna Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, och anta lagar som hindrar staten från övervakning av medborgares kommunikation Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Om den brittiska monarkin avskaffas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om House of Lords vara en helt valt organ? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Avskaffa House of Lords Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och minska straffen retroaktivt för dem som redan avtjänar straff Source

Vill du stödja användningen av noll timmars kontrakt? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Om Storbritannien återinföra en form av obligatorisk värnplikt? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om Welsh, skotsk och Nordirland parlamentsledamöter ha rätt att rösta om lagstiftning som endast påverkar England? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Om ickevåldsnarkotikabrottslingar ges obligatoriska fängelsestraff? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, bara om de greps för människohandel Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Om överhuset avskaffas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Om England upprätta en decentraliserad parlamentet? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, bör och mer makt ges till regionala regeringar Source

Vill du stödja användningen av antisocialt beteende Order (ASBOs)? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Om den walesiska församling beviljas mer decentraliserad makt från parlamentet för att skapa regionala lagar? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, under förutsättning England beviljas samma Source

valfrågor

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Skulle Canada byta till en proportionell representation omröstningssystem? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Liberal Democrat Röster: Nej Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Liberal Democrat har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, jag tror inte på dödsstraff Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, men eliminera kontraktsbeläggningskvoter Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Du kan straffa på ett annat sätt, t.ex. underarbete Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, men endast om finansieringen riktas till miljövänliga lösningar Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej, eliminera någon privatisering och låt regeringen driva tågen och spåren Source

Om Londons tunnelbana betraktas som en "viktig tjänst", som skulle förbjuda alla framtida arbetstagare strejker? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Nej Source

Vill du stödja byggandet av en höghastighetsjärnvägen (HS2) som förbinder London till Birmingham? stats diskutera

Liberal Democrat’s svar: Ja, och utvidga det till Skottland Source

Green

Green’s politiska ställningstaganden

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör det vara mer eller mindre privatisering av NHS? stats diskutera

Green’s svar: Mindre och nationalisera alla hälsovårdstjänster Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus? stats diskutera

Green har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

Green’s svar: Mindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

Green’s svar: Ja, det här systemet garanterar sjukvård för alla Source

Om privata företag ersätta NHS om de överstiger 5% vinst på kontrakt? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Om utländska besökare måste betala för akut medicinsk behandling under sin vistelse i Storbritannien? stats diskutera

Green’s svar: Nej, bör akutvård inte nekas dem har inte råd Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och legalisera, beskatta och reglera marijuana istället för att kriminalisera det Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

Green’s svar: Ja, narkotikamissbruk bör ses som ett hälsoproblem, inte som kriminalitet Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

Green’s svar: För abort Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

Green’s svar: Nej, för många oskyldiga döms Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

Green’s svar: Ja, vi bör respektera alla kulturella traditioner Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Voter Beteende problem

Kommer du att rösta i nästa val? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om Storbritannien avskaffa lagen om mänskliga rättigheter? stats diskutera

Green’s svar: Nej, men brottslingar bör förlora många av dessa rättigheter Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

Green’s svar: Nej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

Green’s svar: Ändra inte beloppet, men ge inte till länder som har aktiva rymdprogram och kärnvapen. Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats diskutera

Green’s svar: Minska Source

Ska den kinesiska regeringen kunna utlämna flyktingar från Hong Kong? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Om den brittiska förnya sitt Trident kärnvapenprogram? stats diskutera

Green’s svar: Nej, och Storbritannien bör uppmuntra alla länder att avveckla sina kärnvapenprogram Source

Borde underrättelsemyndigheter slås samman för att skapa en central EU-myndighet? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Borde EU sanktionera medlemsländer med diktatoriska regeringar? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Ska USA dra alla militära trupper ut ur Afghanistan? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Borde Europakommissionen avvecklas? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Skulle vårt land försvara andra Nato-länder som upprätthåller låga militära försvarsbudgetarna i förhållande till sin BNP? stats diskutera

Green’s svar: Nej, och vi bör utträda ur NATO Source

Borde antalet länder i Europeiska unionen reduceras till 15? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Miljöfrågor

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och förse mer incitament för alternativ energiproduktion Source

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och förbjud alla disponibla produkter som inte är gjorda av minst 75 % biologiskt nedbrytbart material Source

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Stöder du med att jaga rävar med hundar? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser? stats diskutera

Green’s svar: Nej, vi bör eftersträva mer hållbara energikällor istället Source

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta? stats diskutera

Green’s svar: Nej, men straffa dem för att flytta jobb ut ur landet Source

Migrationsfrågor frågor~~POS=HEADCOMP

Om den brittiska utvisa invandrare som anses vara att främja terrorism? stats diskutera

Green’s svar: Nej, utlänningar ska ha samma fria tal rättigheter som medborgare Source

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till landet? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om regeringen anta en striktare invandringspolitik? stats diskutera

Green’s svar: Nej, den nuvarande politiken tillräcklig Source

Ska immigranter vara tvungna att lära sig engelska? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Om regeringen öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare? stats diskutera

Green’s svar: Öka, vår ekonomi bygger på att företag anställer den bästa arbetskraften till det lägsta priset Source

Borde EU införa en kvot för antalet invandrare per land? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Ska invandrare tillåtas ha dubbelt medborgarskapsstatus? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Borde barn till invandrare som bor i franska landområden tillåtas att förenas med sina familjer? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

vetenskap frågor

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Stödjer du användandet av kärnkraft? stats diskutera

Green’s svar: Nej, vi borde investera i renare alternativ såsom vind, vattenkraft, toriumreaktorer och geotermisk energi Source

ekonomiska frågor

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Green’s svar: Ja, höja den till £ 10 en timme med 2020 Source

Om regeringen åtala människor som undviker att betala skatt genom att gömma pengar i utländska bankkonton? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och bötfälla dem dubbelt så mycket de undvek att betala Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Green’s svar: Minska inkomstskatten och ta bort alla kryphål i skattelagstiftningen för stora företag Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Skulle Kanada bedriva frihandels erbjudanden med andra länder? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Green’s svar: Färre Source

Om regeringen avskaffa arvsskatten? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om den övre skattesats på inkomster över 150.000 £ höjas till 50 procent? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör barnbidrag begränsas till högst två barn? stats diskutera

Green’s svar: Nej, men ersätt med ett Citizens inkomst Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och nära befintliga kryphål som tillåter företag att flytta vinster utomlands Source

Om 18-21 åringar ta oavlönat samhällsarbete i syfte att ansöka om förmåner? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om husägare betala högre skatt på "herrgårdar" värderas över £ 2m? stats diskutera

Green’s svar: Ja, det kommer att bidra till att minska rikedom ojämlikhet i Storbritannien Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Green’s svar: Ja, alla borde få en inkomst för att täcka grundläggande nödvändigheter inklusive mat och boende Source

Stödjer du en 32-timmars arbetsvecka? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Green’s svar: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Green’s svar: De hjälper i teorin men har på senare tid blivit korrupta och bör begränsas i sin makt Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag Source

Om hyresgästerna få mindre fördelar om de bor i en bostadsrättsförening eller råd fastighet med fler sovrum än passagerare? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Green’s svar: Nej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter Source

Bör hypotekslån långivare ges möjlighet att buy-to-let bolån? stats diskutera

Green’s svar: Nej, köp låta inteckningar leda till uppblåsta bostadspriserna Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Green’s svar: Ja, justera dem årligen efter levnadsomkostnaderna Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör regeringen tillhandahålla gratis bredband till alla brittiska hem och företag? stats diskutera

Green’s svar: Ja, bara 7% av hushållen i Storbritannien har tillgång till bredband med fiberfiber Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

Green har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen avskaffa icke-hemvist regel som gör det möjligt för invånarna att begränsa den skatt som betalats på resultatet utanför Storbritannien? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

utbildningsfrågor

Om den brittiska avskaffa universitetets studieavgifter? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Om alla statliga skolor vara skyldiga att följa en standard läroplan? stats diskutera

Green’s svar: Nej, lärare ska undervisa till behoven hos varje elev och region Source

Om varje student att krävas för att ta en GCSE examen i slutet av året Eleven? stats diskutera

Green’s svar: Nej, bör yrkes eller skicklighet examina också vara tillgängliga Source

Bör fria måltider erbjudas alla lågstadieelever? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Vill du stödja återlämnande av ett selektivt utbildningssystem och återinförandet av läroverk? stats diskutera

Green’s svar: Nej, fokusera på att förbättra gällande normer i stället Source

Om regeringen tillåter företag, välgörenhetsorganisationer, föräldrar eller lärare att använda offentliga medel för att starta "friskolor"? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör regeringen avkriminalisera skolförmågan? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Är du för friskolor? stats diskutera

Green’s svar: Nej, och utbildning borde inte privatiseras Source

Inrikespolitiska frågor

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan? stats diskutera

Green’s svar: Nej, detta skulle öka risken för vådaskott Source

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation? stats diskutera

Green’s svar: Ja, sociala medieföretag är politiskt partiska och behöver regleras Source

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Om den brittiska monarkin avskaffas? stats diskutera

Green’s svar: Ja, men så småningom fasas ut över tiden Source

Om House of Lords vara en helt valt organ? stats diskutera

Green’s svar: Avskaffa House of Lords Source

Är du för att avkriminalisera drogbruk? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Vill du stödja användningen av noll timmars kontrakt? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om Storbritannien återinföra en form av obligatorisk värnplikt? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om Welsh, skotsk och Nordirland parlamentsledamöter ha rätt att rösta om lagstiftning som endast påverkar England? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Om ickevåldsnarkotikabrottslingar ges obligatoriska fängelsestraff? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Ska det vara olagligt att bränna vår nationella flagga? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Om överhuset avskaffas? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Bör sociala medieföretag förbjuda politisk reklam? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Om England upprätta en decentraliserad parlamentet? stats diskutera

Green’s svar: Nej, och decentraliserade parlament eller församlingar bör få mindre makt Source

Vill du stödja användningen av antisocialt beteende Order (ASBOs)? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Om den walesiska församling beviljas mer decentraliserad makt från parlamentet för att skapa regionala lagar? stats diskutera

Green’s svar: Ja, bör den walesiska monteringen ges befogenheter lika med de av det skotska parlamentet Source

valfrågor

Ska rösträttsåldern sänkas? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Skulle utlänningar, för närvarande bosatt i USA, har rätt att rösta? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten? stats diskutera

Green Röster: Ja Source

Skulle Canada byta till en proportionell representation omröstningssystem? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier? stats diskutera

Green’s svar: Ja, men begränsa de belopp man kan donera Source

National Säkerhetsfrågor

Bör bärbara datorer förbjudas på alla direkta flyg som avgår från Mellanöstern? stats diskutera

Green har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde Frankrike fortsätta att avrätta misstänkta terrorister i främmande länder? stats diskutera

Green’s svar: Nej, de ska tillfångatas och ges en rättvis rättegång Source

kriminella frågor

Bör knarklangare dömas till döden? stats diskutera

Green’s svar: Nej, jag tror inte på dödsstraff Source

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser? stats diskutera

Green Röster: Nej Source

Ska dömda brottslingar ha rösträtt? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning? stats diskutera

Green’s svar: Ja Source

transportfrågor

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter? stats diskutera

Green’s svar: Ja, och tillhandahålla mer gratis kollektivtrafik Source

Om den nationella järnvägs privatiseras? stats diskutera

Green’s svar: Nej, eliminera någon privatisering och låt regeringen driva tågen och spåren Source

Om Londons tunnelbana betraktas som en "viktig tjänst", som skulle förbjuda alla framtida arbetstagare strejker? stats diskutera

Green’s svar: Nej Source

Vill du stödja byggandet av en höghastighetsjärnvägen (HS2) som förbinder London till Birmingham? stats diskutera

Green’s svar: Nej, vi bör förbättra befintliga järnvägsnät istället Source

UKIP

UKIP’s politiska ställningstaganden

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Bör det vara mer eller mindre privatisering av NHS? stats diskutera

UKIP’s svar: Mindre och nationalisera alla hälsovårdstjänster Source

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja, men bara öka finansieringen till personriktad vård istället för att subventionera läkemedelsföretag Source

Bör regeringen verkställa en "stay-at-home" -order för att bekämpa coronavirus? stats diskutera

UKIP har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård? stats diskutera

UKIP’s svar: Mindre, och hälsovårdsbranschen bör inte privatiseras Source

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Om privata företag ersätta NHS om de överstiger 5% vinst på kontrakt? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja, men jag skulle hellre eliminera varje privatisering av NHS Source

Om utländska besökare måste betala för akut medicinsk behandling under sin vistelse i Storbritannien? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Är du för legalisering av marijuana? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej, och öka straffen för icke våldsamma drogbrottslingar Source

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej, det skulle uppmuntra till droganvändning och minska anslagen till rehabiliteringscenter Source

sociala frågor

Vilken är din inställning i abortfrågan? stats diskutera

UKIP’s svar: För abort Source

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja, så länge de klarar av samma bakgrundskontroller som vanliga par Source

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp? stats diskutera

UKIP Röster: Ja Source

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Stödjer du dödsstraffet? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja, men bara för fruktansvärda brott med obestridliga bevis Source

Borde militären tillåta kvinnor att strida? stats diskutera

UKIP Röster: Ja Source

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej Source

Bör transsexuella atleter få lov att tävla i atletiska händelser? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Voter Beteende problem

Kommer du att rösta i nästa val? stats diskutera

UKIP Röster: Ja Source

Utrikespolitiska frågor

Ska USA störta Syriens president Assad? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej, och vi bör undvika utlandskonflikter som inte är ett direkt hot mot vår säkerhet Source

Stöder du militäroffensiven mot IS i den irakiska staden Mosul? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej Source

Om Storbritannien utträda ur Europeiska unionen? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja Source

Om Storbritannien avskaffa lagen om mänskliga rättigheter? stats diskutera

UKIP’s svar: Ja, ersätta den med en räkning av rätter som ger den brittiska mer lagstiftnings kontroll Source

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej Source

Ska regeringen försöka att påverka utländska val? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej, och vi borde inte försöka påverka något annat lands val eller politik Source

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater? stats diskutera

UKIP’s svar: Nej Source

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd? stats diskutera

UKIP’s svar: Minska, och vi bör inte ge bistånd till några länder Source

Bör regeringen öka eller minska försvarsutgifterna? stats