44%
Ναι
56%
Όχι
24%
Ναι
48%
Όχι
10%
Ναι, αλλά μόνο για μη χειρουργικές θεραπείες όπως αποκλειστές εφηβείας και ορμονική θεραπεία
7%
Όχι, δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να λαμβάνουν μη αναστρέψιμες αποφάσεις για τη ζωή
7%
Ναι, αλλά μόνο αν είναι τουλάχιστον 16 ετών
2%
Όχι και απαγορεύστε όλες τις θεραπείες μετάβασης φύλου
2%
Ναι, αλλά με γονική άδεια
1%
Ναι, εφ ’όσον η θεραπεία δεν επιδοτείται από την κυβέρνηση

Ιστορικά αποτελέσματα

Δείτε πώς η υποστήριξη για κάθε θέση σχετικά με «Μετάβαση φύλου” έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για 27.2k Ηνωμένο Βασίλειο ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Ιστορική σημασία

Δείτε πώς έχει αλλάξει η σημασία της «Μετάβαση φύλου” με την πάροδο του χρόνου για 27.2k Ηνωμένο Βασίλειο ψηφοφόρους.

Φόρτωση δεδομένων...

Φόρτωση γραφήματος... 

Άλλες δημοφιλείς απαντήσεις

Μοναδικές απαντήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο χρήστες των οποίων οι απόψεις εκτείνονται πέρα από τις παρεχόμενες επιλογές.

Άλλες δημοφιλείς ερωτήσεις

Εξερευνήστε άλλα θέματα που είναι σημαντικά για Ηνωμένο Βασίλειο ψηφοφόρους.

Ελληνικά