69%
ใช่
31%
ไม่มี
46%
ใช่
27%
ไม่มี
9%
ใช่ แต่อนุญาตให้ผู้คนใช้ประกันส่วนตัว
3%
ไม่ระบบนี้มีราคาแพงเกินไป
8%
ใช่ บริษัท เอกชนไม่ควรสามารถทำกำไรได้จากการดูแลสุขภาพ
2%
ไม่รัฐบาลไม่ควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
7%
ใช่ระบบนี้รับประกันการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้ชำระเงินรายเดียว” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สหราชอาณาจักร 56k

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การดูแลสุขภาพผู้ชำระเงินรายเดียว” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สหราชอาณาจักร 56k

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ภาษาไทย